Vilkår og betingelser

Behandling af personoplysninger/privatlivspolitik 

Dit privatliv er vigtigt for os. Derfor vil vi sørge for at bevare den tillid, som du fortjener, når dine persondata bliver behandlet. Nedenfor finder du vores privatlivspolitik for dine persondata.

1. Dataansvarlig

1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Mezina (“Mezina”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2. Dataansvarlig: Mezina A/S, CVR: 15094532, Energivej 4, DK-6700 Esbjerg, Etableringsår: 1983

1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Mezinas hjemmeside på www.mezina.dk(“Hjemmesiden”).

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os på mail@mezina.com

2. Behandlingsaktiviteter 

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

2.1.1. Når du besøger hjemmesiden og har accepteret den gældende cookiepolitik, indsamler vi automatisk oplysninger om dig. Oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer. Indsamlingen sker med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil du vil i nogle tilfælde kunne opleve, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

2.1.2. Vi indsamler e-mailadresser og navn i forbindelse med vores nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen. Dette gør du ved at trykke på afmeldelseslinket i bunden af det elektroniske nyhedsbrev, du modtager. 

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.
Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.
Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.
Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

2.2. Hvad er grundlaget for indsamlingen? 
2.2.1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1 og 2.1.2 behandles på baggrund af vores legitime interesse, indsamlingen er nødvendig for, at vi løbende kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne.

3. Jobansøgninger

3.1. Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. Du kan se mere her: www.wellvitagroup.com
Hvis du sender din jobansøgning til os via ovenstående link, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.
Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.
Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

4. Brug af databehandlere

4.1. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden. Fx bistår vores leverandører os i forbindelse med forbedring af hjemmesiden. En del af disse virksomheder er databehandlere, der arbejder under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne anvender alene personoplysningerne med henblik på at opfylde aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Med andre virksomheder er der fælles dataansvar. Det er tilfældet, hvis virksomheden også behandler oplysningerne til egne formål, I sådan et tilfælde er både Mezina og virksomheden ansvarlig for dine data, dette vil bl.a. være aktuelt, hvis du benytter dig af vores Facebook fanside.

5. Videregivelse af personoplysninger 

5.1. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

6. Profilering og automatiserede afgørelser

6.1. Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

7. Tredjelandeoverførsler

7.1. Vi vil i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kunne overføre oplysningerne til lande uden for EU/EØS. Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS, da der i størstedelen af tilfældene vil være tale om lande, hvor EU-kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet ikke er på højde med databeskyttelsesniveauet inden for EU/EØS.
Overførsel til tredjelande vil alene ske med baggrund i godkendt overførselsgrundlag som en tilstrækkelighedsafgørelse, seneste EU SCC eller BCR, jf. datebeskyttelsesforordningens art. 45, 46 eller 47.

8. Behandlingssikkerhed

8.1. Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træningGDPR kurser, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

9. De registreredes rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

9.1.  Indsigtsretten 
9.1.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

9.1.2. Du kan til en hver tid få oplyst, hvilke persondata vi har registreret om dig, ved at henvende dig til på e-mail: mail@mezina.com

9.2. Retten til berigtigelse 
9.2.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

9.3. Retten til sletning
9.3.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

9.4. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
9.4.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.

9.5. Retten til dataportabilitet
9.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

9.6. Retten til indsigelse 
9.6.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1.

9.6.2. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

9.7. Retten til at klage 
9.7.1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

10. Sletning af persondata 

10.1. Cookies sletter sig selv efter en tid. Du kan se mere om det i cookiedeklarationen, som du finder her. Cookies fornyes efter hvert besøg. Du vil hvert år blive bedt om at afgive nyt samtykke til, at Mezina kan indsamle oplysninger om din brug af hjemmesiden. Du kan altid selv ændre dit samtykke.

10.2. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse i vores database over nyhedsbrevsmodtagere. Vi gemmer dokumentationen for dit samtykke i 3 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores udsendelse af nyhedsbreve til dig har været lovlig. Oplysningerne slettes med udgangen af det kalenderår, hvor treårsdagen for din sletning er indtruffet.

11. Sikkerhed 

11.1. Vi har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  

1.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

12. Cookies

12.1. Mezina benytter cookies til at give brugeren den bedste oplevelse på hjemmesiden. En cookie er en fil som bliver gemt i din browser på den enhed du benytter, og kan indeholde en hvilken som helst information hjemmesiden lægger i den.

12.2. Formålet med brug af cookies på Mezinas hjemmeside er at få siden til at fungere og til optimering sådan at vi kan give brugeren den allerbedste oplevelse. En del af at benytte cookies til disse formål er, at Mezina kan analysere, hvordan vores besøgende bruger hjemmesiden.

12.3. Hvis du ikke ønsker at anvende cookies, kan du i din browser finde indstillinger til at slå cookies helt fra. Hvis du vælger at slå cookies helt fra, vil du vil i nogle tilfælde kunne opleve, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

13. Kontaktoplysninger

13.1. Mezina er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden eller via kundeservice.

13.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte Mezina på e-mailadressen mail@mezina.com

14. Ændringer i persondatapolitikken

14.1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

Scroll to Top

Indtast venligst din søgning nedenfor for at søge på varer.

Bliv ringet op

Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor og bliv ringet op ang. at blive forhandler.

Ønsker du at blive forhandler af Mezinas produkter?